dimecres, 8 de juliol de 2015Actualment, entendre els grans problemes ambientals es comprendre altres formes de vida, així com entendre que les nostres accions tenen repercussions en persones que no coneguem però de les què depenem. Per això, quan parlem dels valors que deguem desenvolupar estem indicant conservació, compromís, responsabilitat i inclús austeritat. Però també parlem de solidaritat, justícia, equitat, empatia, respecte i per suposat afecte per les persones i per la vida en general. 


El canvi que es produeix en la persona que assimila aquests valors, fruit de l'harmonia amb el seu entorn socioambiental, promouen en ella un creixement interior, un desenvolupament de la seua intel·ligència emocional i per tant, un major benestar i felicitat.

La felicidad al alcance de la educación ambiental.Promoción del bienestar humano y la inclusión social a través de la educacion socioambiental. Miriam Navarro Díaz